Hai ứng dụng tính toán hay trên Windows 8

Inkulator: Vẽ để tính toán

Inkulator rất thông minh và có độ chính xác cao khi nhận diện tốt những nét vẽ trên màn hình, từ đó hình thành nên biểu thức và thực hiện tính toán cho ra kết quả cuối cùng. Tất nhiên, vẽ càng giống hình ảnh thực tế của con số, phép toán thì càng tăng khả năng nhận diện chính xác của Inkulator.

Hai ứng dụng tính toán hay trên Windows 8 ảnh 1

Trong quá trình thao tác, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa hai công cụ chính, là Pen (cây bút ảo dùng để vẽ lên màn hình) và Erase (xóa chi tiết đã vẽ), còn muốn phát họa nét vẽ trên một trang giấy mới thì bạn nhấn nút New.

Hai ứng dụng tính toán hay trên Windows 8 ảnh 2

Sau khi vẽ xong, bạn nhấn nút Calculate để chương trình biên dịch những gì hiển thị trên màn hình, rồi tính toán cho ra kết quả.

Calculator²: Máy tính bỏ túi đa tính năng

Được bổ sung và phát triển từ các phiên bản Calculator trên Windows đời trước, Calculator² đã có sự cải tiến vượt trội, mang đến hơn 50 hàm tính toán khoa học, 125 hàm toán học và vật lý, chuyển đổi qua lại giữa hơn 150 đơn vị tiền tệ, 200 đơn vị đo lường. Đặc biệt, Calculator² hỗ trợ tốt việc chuyển đổi cơ số qua lại giữa các hệ nhị phân, bát phân, thập phân, thập lục nhị phân ở chế độ Programmer.

Hai ứng dụng tính toán hay trên Windows 8 ảnh 3

Bạn có thể thay đổi số lượng, cũng như cách thể hiện những nút bấm trên giao diện Calculator² khi chọn chế độ làm việc tương ứng, gồm Basic, Scientific, Programmer, Currency Converter và Unit Converter.

Hai ứng dụng tính toán hay trên Windows 8 ảnh 4

Theo Lý Thành (VNE)