Hà Nội: Nhiều cơ quan ứng dụng chứ ký điện tử

Trong đợt triển khai này, Thành phố có 47 đơn vị được cấp chữ ký số Hà Nội, đây là công cụ đảm bảo tính xác thực nội dung văn bản điện tử, xác định nguồn cung cấp văn bản điện tử trong giao dịch hành chính giữa các cơ quan hành chính trực thuộc Thành phố. Văn bản điện tử có Chữ ký số Hà Nội có giá trị pháp lý thay thế văn bản bằng giấy có dấu đỏ trong công tác tiếp nhận văn bản đầu vào tại bộ phận văn thư và xử lý văn bản trong nội bộ các cơ quan hành chính.

Hà Nội: Nhiều cơ quan ứng dụng chứ ký điện tử ảnh 1

Xu hướng chữ ký số ngày càng phổ biến trong các cơ quan nhà nước
Tại Văn phòng UBND TP, sẽ áp dụng chữ ký số Hà Nội đối với các loại văn bản sau: Văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định, Giấy mời của UBND TP và mở rộng đối với các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo của UBND TP, công văn, giấy mời, văn bản sao lục của Văn phòng UBND TP.
Tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ triển khai áp dụng chữ ký số Hà Nội đối với các loại văn bản sau: Giấy mời họp, quyết định. Đồng thời khuyến khích các cơ quan chủ động mở rộng ứng dụng chữ ký số Hà Nội cho các loại văn bản khác.
Theo Quang Phong (Dân trí)

Đọc thêm