Gửi tin nhắn theo giờ hẹn trước

Gửi tin nhắn theo giờ hẹn trước ảnh 1

Schemes là ứng dụng miễn phí trên Android, cho phép người dùng lên lịch hẹn giờ để smartphone tự động gửi tin nhắn, email, viết status trên Facebook hay Twitter vào một giờ đã chọn. Với ứng dụng mới, người dùng chỉ cần soạn thảo sẵn nội dung tin nhắn, chọn địa chỉ người nhận, sau đó hẹn giờ, ứng dụng sẽ tự động triển khai việc nhắn tin vào thời điểm hẹn trước theo yêu cầu.

NV