Google Translate thành phiên dịch chuyên nghiệp

Đầu tiên là Word Lens, chức năng dịch thuật bằng cách xài camera của điện thoại, khi người dùng đưa máy vào một bảng hiệu nào đó. Từ ngữ trên bảng hiệu sẽ được chuyển ngay sang ngôn ngữ mà người dùng đã chọn.

Tuy nhiên, tính năng đáng chú ý nhất là lắng nghe - dịch thuật và có hỗ trợ tiếng Việt. Theo đó chủ smartphone và người đối diện có thể có một cuộc hội thoại tự nhiên hơn, ứng dụng sẽ luôn luôn lắng nghe bạn nói gì sau đó chuyển ngữ rồi đọc lên. Đến lượt người đối diện cũng thế và mọi thứ cứ tiếp tục mà người dùng không phải chạm đến máy nữa.

TB

Đọc thêm