Google tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

Theo đó, các thành phần mở rộng trên trình duyệt Chrome sẽ phải mã hóa các dữ liệu quan trọng, hiển thị lưu lượng mà người dùng sử dụng.

Bằng cách này, bạn sẽ không phải lo việc các thông tin cá nhân quan trọng bị bán cho những nhà quảng cáo. Sau ngày 14-7-2016, nếu nhà phát triển không cập nhật tiện ích của mình theo Google thì sẽ bị gỡ bỏ khỏi Chrome Store.

Đọc thêm