Google sẽ khóa nội dung khiêu dâm trên Blogger

Trong một chính sách mới , Google cảnh báo các blogger có nội dung khiêu dâm hoặc ảnh khỏa thân rằng họ sẽ phải hoặc là loại bỏ các nội dung hiện có hoặc thiết lập trên blog của họ để chế độ riêng tư và chỉ có thể xem được bởi các chủ sở hữu. Tuy nhiên, Google cho biết sẽ cho phép những hình ảnh khỏa thân nếu nội dung cung cấp vì "lợi ích của công chúng", trong đó bao gồm ảnh khoả thân "nghệ thuật, giáo dục, tài liệu hay bối cảnh khoa học".

Động thái này dường như là nỗ lực của Google để làm sạch các trang blog được lưu trữ trên nền tảng blog của mình, nhưng trong quá trình cũng kiểm duyệt nội dung, blog đã đi ngược lại các phần cốt lõi của dịch vụ được Google tin tưởng. Trong chính sách nội dung cho Blogger , Google cho biết "Đó là niềm tin của chúng tôi rằng việc kiểm duyệt nội dung này là trái với một dịch vụ dựa trên quyền tự do ngôn luận."

Các Blogger sẽ có 27 ngày kể từ hôm nay để gỡ bỏ hoặc để chế độ riêng tư cho đến ngày 23/03/2015 để đáp ứng các chính sách mới từ Google.

Đọc thêm