Google muốn xóa sổ smartphone yếu

Thậm chí Android 4.2 cũng sẽ ngừng cấp phép cho các nhà sản xuất điện thoại vào ngày 24-4, trong khi Android 4.3 sẽ là 31-7.

Quy định mới của Google nhằm giảm bớt số lượng thiết bị Android cũ cấu hình yếu trên thị trường.

TB

Đọc thêm