“Gõ phím bằng mắt” phát minh mới của Microsoft

Điều này có vẻ giống như công nghệ chúng ta đã được thấy trong Samsung Galaxy S4 để theo dõi các hoạt động của mắt và sẽ dừng chạy video khi chúng ta rời mắt khỏi màn hình. Có một số ứng dụng của bên thứ ba cung cấp chức năng tương tự. 

“Gõ phím bằng mắt” phát minh mới của Microsoft ảnh 1

 Theo những mô tả chi tiết trong bản báo cáo, khi sử dũng công nghệ này, bạn sẽ thao tác bàn phím bằng mắt trên bàn phím ảo mà không cần sử dụng đến ngón tay. Sử dụng mắt để di chuyển đến từ khóa mà bạn muốn nhập, hệ thống sẽ tự động theo dõi các chuyển động mắt của bạn bằng camera trên thiết bị và bằng một chuỗi các thuật toán được thiết lập sẵn, sau đó hệ thống sẽ xác định được từ mà bạn muốn nhập để đưa lên văn bản.

“Gõ phím bằng mắt” phát minh mới của Microsoft ảnh 2

Một số thuật toán sẽ theo dõi  từ mà bạn muốn nhập bằng cách thu thập lượng lớn các mẫu hình ảnh lấy từ hoạt động của mắt khi chúng ta đánh máy, những mẫu này sẽ được chon lọc trong một danh sách tiêu chuẩn và được đặt mặc định để so sánh với ảnh chụp của hệ thống, sau đó đưa ra kết quả chính xác nhất. Quá trình này sẽ được xử lý cùng một lúc, vì vậy bạn có thể soạn thảo một văn bản bằng công nghệ này trong một thời gian ngắn.