Gmail chỉ bị gián đoạn 7 phút/tháng

Điều này tương đương với chỉ 7 phút mỗi tháng là có gián đoạn dịch vụ email và hầu hết người sử dụng không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Gmail chỉ bị gián đoạn 7 phút/tháng ảnh 1

Riêng với các khách hàng sử dụng dịch vụ Google Apps, Google cam kết dịch vụ đạt chất lượng 99,9% luôn chạy ổn định, không gặp sự cố nào cùng với tỉ lệ ngừng dịch vụ là 0% cho quá trình bảo dưỡng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Google đã đạt kết quả cao hơn cam kết, trong khi liên tiếp bổ sung thêm các tính năng mới.

BH