Giải pháp pin mới cho người dùng smartphone

Giải pháp mới này cho phép viên pin chứa được nhiều ion tích điện hơn lõi Lithium-ion, cụ thể là tăng gấp đôi dung lượng so với các viên pin công nghệ cũ có cùng kích thước.

Viên pin công nghệ mới có dung lượng cao hơn nhưng thể tích chỉ bằng 1/2 viên pin Lithium-ion Polimer tích hợp trên iPhone 6. Công nghệ pin Lithium-Metal nhiều khả năng có thể trang bị cho các thiết bị di động vào đầu năm tới.

Đọc thêm