Giải pháp chống kẹt xe của người Việt

Giải pháp chống kẹt xe của người Việt ảnh 1

Ứng dụng cho phép người tham gia giao thông có thể biết trước tình trạng đường sá, hệ thống tín hiệu đèn, biển báo, tai nạn giao thông, các đoạn đường nguy hiểm… từ xa, giúp bạn tìm được con đường khác để khỏi bị kẹt xe và tiết kiệm thời gian hơn.