Ghi nhớ mật khẩu bằng ứng dụng

Ghi nhớ mật khẩu bằng ứng dụng  ảnh 1

Thế nhưng với một ứng dụng là 1Password, người dùng có thể lưu tất cả mật khẩu vào đây và chỉ cần nhớ một mật khẩu duy nhất. Ứng dụng này giống một cái két sắt khổng lồ, nó chứa mọi mật khẩu mà bạn dùng cho tài khoản email, tài khoản ngân hàng, Facebook, Twitter và hàng tá những thứ khác. Khi đã dùng 1Password thì chủ smartphone chỉ cần nhớ một mật khẩu chính để truy cập vào ứng dụng này là đủ, các mật khẩu khác thì đã có ứng dụng nhớ thay.

NV