Gần 1/3 máy chủ web “.gov.vn” có lỗ hổng

Lợi dụng lỗ hổng này, hacker có thể chiếm quyền quản trị hệ thống và điều khiển máy chủ từ xa mà không cần mật khẩu. Đại diện Bkav đưa ra cảnh báo, nếu tình trạng mất an toàn an ninh trong hệ thống mạng của các cơ quan nhà nước cứ tiếp tục lỏng lẻo như hiện nay sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Microsoft đã đưa ra bản vá lỗ hổng trên vào tháng 3 và Bkav cho biết đã gửi cảnh báo, hướng dẫn cách khắc phục đến quản trị các hệ thống mắc lỗi (truy cập website Microsoft và tìm kiếm với từ khóa “MS12-020”). Cuộc khảo sát trên do Bkav tiến hành với 520 website “.gov.vn”.

BÁ HUY