Galaxy S8 sẽ sử dụng công nghệ mới để mở khóa?

Nguyên nhân là vì cảm biến mống mắt phản ứng khá chậm và có độ tin cậy chưa cao, trong khi thời gian mở khóa thiết bị bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt chỉ mất chưa đến 0,01 giây.

Đọc thêm