Galaxy S4: 3 cách tạo shortcut camera trên màn hình khóa

Galaxy S4: 3 cách tạo shortcut camera trên màn hình khóa ảnh 1

Cách 1:

Từ ứng dụng Settings, vào “My device”, nhấn “Lock screen” và kích hoạt mục “Shortcut”. Từ đây, bạn có thể tùy chỉnh danh sách các biểu tượng shortcut được hiển thị trên màn hình khóa. Một trong những shortcut mặc định là của ứng dụng camera.

Cách 2:

Cách 2 và cách 3 liên quan tới widget trên màn hình khóa.

1. Trước hết, bạn cần kích hoạt các widget này bằng cách vào Settings > My device > Lock screen, đánh dấu ở mục “Multiple widgets”.

2. Nhấn vào “Lock screen widgets”, nhấn “Favorite apps or Camera”. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh widget sẽ xuất hiện khi vuốt màn hình khóa từ phải sang trái.

3. Nhấn chọn “Camera”, nhấn “Save”. Như vậy, khi bạn vuốt màn hình khóa từ phải sang trái, sẽ xuất hiện widget để mở ứng dụng camera.

Cách 3:

Lặp lại hai bước đầu tiên của cách 2, nhưng ở bước 3, thay vì chọn “Camera”, hãy chọn “Favorite apps”. Lựa chọn này linh hoạt hơn, cho phép bạn tùy chỉnh một danh sách nhiều ứng dụng yêu thích, trong đó có thể bao gồm ứng dụng camera.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / AndroidCentra)