G Flex 2 đón nhận Android 5.1.1 qua OTA

Theo đó, cácfirmwaremới nhất cho sản phẩm này có phiên bản LS996ZV6. Đây là phiên bản Android Lollipopmới nhất mà Google vừa thông báo chính thức phát hành cho các thiết bị Nexus.

Các phiên bản Android 5.1.1 đã được Google vá một số lỗi liên quan tới vấn đề RAM, kèm theo đó là một số cải tiến mới hơn trong thiết lập của máy. Ngoài ra, các phiên bản trên sẽ tiếp tục được cập nhật khi có phát sinh lỗi từ thiết bị người dùng.

Đọc thêm