Fujitsu đã hoàn tất xây dựng hệ thống siêu máy tính

Fujitsu đã hoàn tất xây dựng hệ thống siêu máy tính ảnh 1

Hệ thống siêu máy tính Oakleaf-FX. (Nguồn: Internet)

Hệ thống mới đã được đưa vào vận hành từ ngày 2/4 vừa qua.

Hệ thống Oakleaf-FX mới sử dụng siêu máy tính PRIMEHPC FX10 của Fujitsu, và là một trong số ít những hệ thống đạt đến cấp độ petaflops-class của thế giới, cũng như đạt được mức tiêu thụ điện năng rất hiệu quả, chỉ 1,4MW cho toàn bộ nhu cầu điện của hệ thống.

Oakleaf-FX đã được cài đặt tại Khu liên hợp nghiên cứu thứ hai, Kashiwa, Đại học Tokyo, ở Kashiwa, quận Chiba.

Bên cạnh việc đóng góp vào nghiên cứu tiên tiến của SCD/ITC trong một loạt lĩnh vực công nghệ và khoa học, hệ thống mới cũng sẽ được dùng trong mảng giáo dục tính toán hiệu suất cao ở cấp độ đại học và sau đại học.

Các nhà hoạch định kỳ vọng hệ thống siêu máy tính nói trên sẽ góp phần quan trọng trong việc đào tạo thế hệ lãnh đạo mới trong lĩnh vực khoa học máy tính của Nhật Bản./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)