Fujifilm ngừng sản xuất một số loại phim máy ảnh

Fujifilm ngừng sản xuất một số loại phim máy ảnh ảnh 1

Fujifilm sẽ ngừng sản xuất một số dòng phim.

Fujifilm Nhật Bản hôm nay chính thức ngừng sản xuất một số loại phim máy ảnh. Các dòng sản phẩm được hãng thông báo sẽ không còn tồn tại bao gồm:

- Fujichrome Sensia III 100 (35 mm, cả hai loại 24 và 36 kiểu).

- Fujichrome T64 (35mm, loại 36 kiểu).

- Astia 100F (120, 220, kích thước 4 x 5 inch, 8 x 10 inch và 4 x 5 inch bản tải nhanh).

- Velvia 100F (4 x 5 inch chỉ phiên bản tải nhanh).

- Fujicolor Pro 160NC (loại 4 x 5 inch và 4 x 5 inch phiên bản tải nhanh.

- Fujifilm Neopan SS (35mm, 36 kiểu).

Theo Hoài Anh (Sohoa)

Đọc thêm