Facebook thêm tính năng bán hàng

Tính năng này chưa mở rộng đến tất cả mọi người, nhưng có khả năng sẽ chính thức được đưa đến cho người dùng Facebook.

Nếu bạn định post bài trên Facebook và thấy nút "Sell Something" bên cạnh "Write Post", bạn có thể thử tính năng mới này. Nếu không, bạn phải chờ đợi tính năng này được mở rộng tới vùng quốc gia của bạn.

Khi bạn ấn vào "Sell Something", Facebook sẽ yêu cầu bạn điền vào những thông tin cơ bản như mô tả sản phẩm, hình ảnh, giá tiền và những lựa chọn vận chuyển và thanh toán hàng.

Facebook đã ghi trên trang The Next Web rằng “Chúng tôi đang thử nghiệm một tính năng mới cho nhóm Facebook Group để giúp người dùng quản lý bài post về những sản phẩm họ muốn bán. Đây là thử nghiệm nhỏ trong các nhóm Facebook Group có hoạt động mua bán được chọn.”

Sau khi bạn chia sẻ bài viết để chào hàng, nó sẽ hiện lên theo định dạng nhất định. Những người muốn mua hàng có thể gửi lời nhắn hoặc thảo luận qua box comment ở dưới bài post.

Trang giúp đỡ của Facebook nói rằng, trong trường hợp có tranh chấp, người mua nên liên hệ với người bán, và Facebook không có trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên trang xã hội này.

Đọc thêm