Facebook phát triển ứng dụng mới

Với ứng dụng mới, người dùng sẽ không cần sử dụng nhiều tài khoản để phục vụ cho những mục đích khác nhau. Từ trước đến nay, vấn đề khá lớn của Facebook chính là danh sách bạn bè ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng. Theo đó những gì mà người dùng chia sẻ sẽ bị loãng và mất đi ý nghĩa ban đầu.

BT