Facebook mở rộng khung chọn giới tính

Giờ đây, thay vì bị giới hạn trong hai lựa chọn là nam hoặc nữ, người dùng Facebook có thể chỉnh sửa giới tính thực sự của mình trong ô tùy chọn mới.
Facebook mở rộng khung chọn giới tính ảnh 1

Điều này có nghĩa là người dùng có thể điền “người chuyển giới”, “trung tính”, hay “lumbersex” (tạm dịch đàn ông đích thực) trên thông tin Facebook của mình. Mặc dù vậy, chủ trang Facebook vẫn có thể giới hạn người đọc được thông tin đó bằng các tùy chọn.

TB