Facebook Messenger bị tê liệt

Theo đó dù vẫn có thể vào được ứng dụng Messenger, thế nhưng việc nhắn tin bằng ứng dụng này không thể thực hiện được. Khi có tin nhắn đến, điện thoại cũng không hề phát đi thông báo hay đọc được tin nhắn mới.

Sự cố này bắt đầu xảy ra từ khoảng 15 giờ 30. Có một điều đặc biệt khi hiện tượng này chỉ xảy ra đối với người dùng các thiết bị Android. Theo chia sẻ của người dùng các thiết bị iOS như iPad, iPhone, việc gửi và nhận tin nhắn vẫn diễn ra bình thường. Những người dùng Facebook thông qua trình duyệt trên máy tính cũng không bị ảnh hưởng.

Đến 17 giờ, Facebook Messenger đã trở lại hoạt động bình thường.