Facebook “dẹp loạn” nạn câu like

Mục tiêu của Facebook là giúp người dùng tránh những status hay hình ảnh rác làm rối mắt. Theo Facebook, tần số xuất hiện của những trang câu like sẽ xuất hiện thưa dần trong thời gian tới. Facebook sẽ nhờ các thành viên thực hiện một khảo sát để họ phân loại thông tin hiệu quả hơn. Người sử dụng sẽ thông báo cho Facebook biết nội dung đó có phải quảng cáo hay không, từ đó giúp mạng xã hội này lọc thông tin rác tốt hơn.

TB