Facebook công bố số liệu về kinh doanh cho doanh nghiệp

Cuộc khảo sát này đóng vai trò như một nguồn thông tin mới cho các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trong quá trình học hỏi, nâng cao chất lượng kinh doanh. Đồng thời giúp DN tự tin hơn khi tham gia vào thương trường quốc tế.

Kết quả khảo sát tại Việt Nam cho thấy:

- Các DN nhỏ cảm thấy tự tin hơn trong việc thực hiện các thương vụ mang tầm quốc tế.

- 48% các DN vừa và nhỏ cảm thấy lạc quan về hướng đi hiện tại (cao hơn 42% so với mức trung bình toàn cầu) và 69% cảm thấy lạc quan về tương lai (cao hơn 69% so với mức trung bình toàn cầu). 

- 38% các DN vừa và nhỏ nói rằng họ đã tạo ra công ăn việc làm cho thị trường trong sáu tháng qua và 66% nói rằng họ muốn tạo thêm nhiều công ăn việc làm hơn nữa trong sáu tháng sắp tới. 

- Trở ngại phổ biến nhất đối với các DN đó chính là khả năng thu hút khách hàng (79%); gia tăng lợi nhuận (68%) và duy trì khả năng sinh lãi (55%).

- 64% người tham gia khảo sát có sử dụng công cụ hoặc nền tảng trực tuyến cho ít nhất ba trong số sáu mục đích được nêu.

- Tại Việt Nam, 78% DN sử dụng công cụ trực tuyến để quảng cáo tới các khách hàng tiềm năng mới.

- 21% DN nhỏ tham gia khảo sát đã từng tham gia giao thương quốc tế. Con số này là cao do 70% các DN này chỉ có ít hơn 10 nhân viên và không phải là các công ty khổng lồ đa quốc gia.

Khó khăn phổ biến nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ khi tham gia giao thương quốc tế:

- Tìm kiếm đối tác kinh doanh (82%), giới hạn tiếp cận thị trường (64%); các quy định khác biệt tại các quốc gia khác (54%).

- Các DN do phụ nữ làm chủ cảm thấy tự tin về cả hướng đi hiện tại lẫn tương lai. 

- Các DN do phụ nữ làm chủ sử dụng các công cụ trực tuyến cho hai trong số sáu mục đích được nêu ra trong khảo sát, nhiều hơn các DN do nam giới làm chủ. 

- Phụ nữ có thiên hướng sử dụng công cụ trực tuyến để quảng bá sản phẩm/dịch vụ nhiều hơn tới 6%.

 

Đọc thêm