Facebook có thể bị phạt tiền vì vi phạm thương hiệu "Timeline"

Đọc thêm