Facebook chuẩn bị thanh lọc tài khoản

Facebook chuẩn bị thanh lọc tài khoản ảnh 1

Đáng chú ý là  trong vòng vài tuần tới, quản trị trang Fanpage sẽ thấy số lượng người theo dõi bị sụt giảm vì quá trình cập nhật này. Dù vậy nếu các tài khoản ngừng hoạt động hoạt động trở lại, tài khoản đó sẽ được bổ sung vào số lượng người theo dõi trên Fanpage.

TB