Facebook cho phép người dùng chia sẻ vị trí

Dù vậy, Facebook sẽ không tự động chia sẻ vị trí của bạn với người khác trừ khi bạn ủy quyền cho hành động đó, đồng thời công ty cũng cam kết không theo dõi vị trí của người dùng, ngay cả khi ứng dụng Messenger không hoạt động.

MINH HOÀNG

Đọc thêm