Facebook cập nhật tính năng chèn sticker vào ảnh

Tính năng mới này được cập nhật cho cá hai hệ điều hành phổ biến là Android và iOS. Khi bạn tải một hình ảnh lên Facebook, bạn có thể nhấn vào biểu tượng nhỏ ở phía dưới của mỗi hình ảnh, các sticker sẽ hiện ra để bạn lựa chọn. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi kích thước những sticker này, xoay, di chuyển đến một vị trí khác hoặc cũng có thể xóa đi.

Facebook cập nhật tính năng chèn sticker vào ảnh ảnh 1

Tính năng dự kiến sẽ có trong phiên bản cập nhật mới nhất của Facebook trên hai hệ điều hành iOS và Android. Bạn có thể cập nhật cho smartphone của bạn tại đây:

Cập nhật cho iOS 

Cập nhật cho Android