EVN Telecom và Hanoi Telecom đầu tư 6.000 tỷ đồng phát triển mạng di động 3G

Theo thỏa thuận giữa hai bên, trong vòng 10 năm, EVN Telecom và Hanoi Telecom cam kết hợp tác nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sau 9 tháng kể từ ngày nhận được giấy phép 3G sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Theo Sĩ Sơn (SGGP)