Dùng Android 50 GB để lưu trữ trên mạng

Người dùng cũng có thể chụp ảnh hoặc quay video sau đó đăng tải lên ứng dụng MediaFire, rồi chia sẻ file trên đường di chuyển qua email, SMS, đường link và thông qua các ứng dụng Android khác tải về ứng dụng MediaFire miễn phí từ Google Play Store.

NHƯ VŨ