Đưa giao diện Apple Watch lên iPhone

Những ứng dụng của iPhone sẽ được thay thế theo dạng cấu trúc tổ ong của Apple Watch và có thể phóng to thu nhỏ tùy ý người sử dụng.

Đưa giao diện Apple Watch lên iPhone ảnh 1

Lucas Menge đã sử dụng cách tái tạo những chi tiết nhỏ nhất từ giao diện của Apple Watch để đưa vào iPhone. Các biểu tượng ứng dụng có thể được phóng to và thu nhỏ chỉ với thao tác chạm vào màn hinh. Các biểu tượng sẽ mở ra khi được chạm, nhảy về phía trước màn hình để cho bạn thấy rõ ứng dụng đó. Hiện mã nguồn dùng để tạo giao diện Apple Watch trên iPhone được cung cấp trên trang GitHub.

Video giao diện Apple Watch trên iPhone: