Dự án nghiên cứu sản xuất chip vi mạch lớn nhất VN

Dự án được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt đầu tư và ủy quyền cho Đại học Quốc gia TP HCM làm chủ đầu tư. Đây là chương trình nghiên cứu, sản xuất chip vi mạch lớn nhất của Việt Nam. Trong nguồn kinh phí đầu tư có 125 tỷ đồng là ngân sách của Bộ Khoa học Công nghệ, phần còn lại là của Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn.

Dự án được thực hiện trong 4 năm nhằm thiết kế và sản xuất thử nghiệm vi xử lý 32 bit công suất thấp. Đây là loại công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến, có thể ứng dụng vào nền công nghiệp của Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) cũng hợp tác với 7 trường đại học và các viện cùng thực hiện kế hoạch này. Sau khi kết thúc, Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn và ICDREC sẽ phối hợp để kinh doanh các dòng sản phẩm đã được thử nghiệm thành công.

Theo Trung Tín (VNE)

Đọc thêm