Dự án huấn luyện và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Chương trình CLAS Expara Vietnam Accelerator (CEVA) được tiến hành nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển lớn mạnh hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong đợt 1, dự án đã đào tạo thành công cho 7 doanh nghiệp khởi nghiệp gồm: MimosaTEK, UBET, IMAS, HomeFinder, Cloudjet Solutions và CLAS Healthcare. Một trong số đó đã nhận được vốn, một đã nhận được hợp đồng từ quỹ Expara Venture III (EV3) và 2 doanh nghiệp đang được hội đồng đầu tư EV3 tiếp tục xem xét.

Dự án huấn luyện và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ảnh 1

Theo kí kết tháng 4-2016 giữa Microsoft Việt Nam và Hội Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, Chương trình hỗ trợ gia tăng năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng (CLAS Expara Accelerator) sẽ được triển khai tại đây.

Như vậy, trong đợt 2, lần đầu tiên các doanh nghiệp tại 2 địa phương này sẽ được tham dự khoá huấn luyện tại  cả 2 địa điểm thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, giúp mở rộng sự hỗ trợ tới các doanh nghiệp tại các địa bàn trong nước.

Để đăng ký tham dự chương trình, vui lòng truy cập tại địa chỉ: fundacity.com/clas-expara-vietnam-accelerator/apply/865.

Lưu ý: Hạn chót nộp đơn: 02/06/2016.