Đồ chơi icon iPhone

Giá bán một hộp gồm 18 icon có thể tháo rời có tên App Magnets là 13 USD. Đây là các biểu tượng hình vuông, có thể tháo và đính vào kim loại bằng lực hút nam châm.

Các ứng dụng được hãng này làm thành đồ chơi gồm Tin nhắn, Calendar, Photos, Camera, YouTube, Stocks, Google Maps, Weather, Clock, Calculator, Notes, iTunes store, App Store, Compass, Phone, Email, Settings. Đây là những biểu tượng ban đầu của mọi chiếc iPhone, hãng không cho phép lựa chọn icon các phần mềm khác từ App Store..

Đồ chơi icon iPhone ảnh 1

Đồ chơi icon iPhone ảnh 2

Đồ chơi icon iPhone ảnh 3

Theo Thanh Hằng (Sohoa)