DN công nghệ ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vaccine

Shopee và Garena Việt Nam (thuộc Tập đoàn SEA) kỳ vọng với chiến lược tiêm chủng mở rộng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân và doanh nghiệp, Việt Nam sẽ đẩy lùi đại dịch COVID-19 và khôi phục đà tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Tập đoàn SEA còn dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề xã hội, những hoạt động thúc đẩy phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là các vấn đề cấp thiết như công tác chống dịch COVID-19 đang diễn ra căng thẳng tại Việt Nam.

shopee-vs-garena