Digiworld lọt tốp 100 doanh nghiệp phát triển bền vững

Để đạt được giải thưởng, Digiworld đã đáp ứng toàn bộ 134 tiêu chí mang tính định lượng cao trên ba lĩnh vực: kinh tế - xã hội - môi trường theo Bộ chỉ số CSI.

Luôn coi con người là nhân tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững, Digiworld có nhiều sáng kiến trong các vấn đề liên quan đến người lao động và cộng đồng xã hội, tuân thủ và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Những nỗ lực của Digiworld đã được minh chứng thuyết phục qua việc đoạt cú đúp giải thưởng IR Awards 2017 do Vietstock tổ chức: Tốp 3 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai hạng mục: hoạt động IR (Quan hệ nhà đầu tư) được nhà đầu tư yêu thích nhất và được các định chế tài chính đánh giá cao nhất, đảm bảo các tiêu chí Minh bạch - Nhanh chóng - Hiệu quả trong công bố thông tin, quan hệ nhà đầu tư.

Tính lũy kế chín tháng đầu năm 2017, Digiworld đã đạt doanh thu 2.696 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 56,1 tỉ đồng; hoàn thành sớm kế hoạch năm (55 tỉ đồng).

 

Đọc thêm