Digiworld lãi 67 tỷ đồng năm 2016, vượt kế hoạch cả năm

Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67,44 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 2 tỷ đồng.

Tính riêng quý 4 năm 2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.010 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái tương ứng mức tăng trưởng 7%. Lợi nhuận gộp thu về trên 70,33 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính không có nhiều biến động, tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng khá mạnh, thêm 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý chiếm gần một nửa là chi phí lãi vay, còn lại chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá, trong khi quý 4 năm ngoái chủ yếu chi cho chi phí lãi vay.

Digiworld, thành lập năm 1997, hiện là nhà phân phối công nghệ cho 30 nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới ở thị trường Việt Nam và có 6.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Công ty đã lên sàn chứng khoán vào năm 2015 với mã chứng khoán DGW. 

Đọc thêm