Diễn tập phòng thủ và tấn công mạng 2015

Đây là lần thứ 2, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ cho Sở TT&TT tổ chức diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin và an ninh mạng.

Lần diễn tập này được xây dựng trên môi trường giả lập tấn công cùng phòng thủ vô cùng trực quan. Các kỹ sư sẽ trực tiếp đóng vai trò như người tấn công hoặc người phòng thủ dựa trên các tình huống thực tế thường xảy ra. Qua đó, những người làm kỹ thuật có thể nắm được nhiều phương thức tấn công mới, khai thác những sơ hở quan trọng cũng như phòng thủ tiên tiến để phát hiện và loại trừ các mối đe dọa, các cuộc tấn công.

Một trong những kỹ thuật tấn công đang được tin tặc sử dụng phổ biến hiện nay là làm tê liệt hệ thống, tấn công có độ phức tạp cao hoặc tấn công giả, gây nhiễu...

Diễn tập phòng thủ và tấn công mạng 2015 ảnh 1
Diễn tập tấn công hệ thống thông tin

Tham gia diễn tập trực tiếp gồm có Trung tâm Tin Học - Văn Phòng Chính phủ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Cục CNTT - Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA)... thu hút rất nhiều khách tham dự đến từ các sở TT&TT trên cả nước.

Đọc thêm