Dịch vụ số về nông thôn

Mật độ thuê bao Internet tăng từ 0,018 máy/100 dân vào cuối năm 2004 lên 0,32 máy/100 dân vào cuối năm 2009. Đến cuối năm 2009, ước tính đã có 4.873 điểm truy nhập viễn thông công cộng. Như vậy, 21 triệu dân vùng công ích đang được hưởng lợi từ chương trình này.

Cũng theo chương trình cung cấp các dịch vụ viễn thông công ích, từ nay đến năm 2015, người dân nông thôn ngoài được hỗ trợ các dịch vụ điện thoại, Internet sẽ còn được hỗ trợ các dịch vụ phát thanh truyền hình, đặc biệt là được hỗ trợ thiết bị truyền hình số.

N.VŨ