Vô hiệu hóa OneDrive trên Windows 10

Vô hiệu hóa OneDrive trên Windows 10
(PLO) - Mặc định, Windows 10 sẽ tích hợp sẵn dịch vụ OneDrive cho phép người dùng có thể truy cập dữ liệu trực tiếp trên đám mây từ máy tính. Tuy nhiên, nếu không có nhu cầu sử dụng, bạn có thể vô hiệu hóa OneDrive bằng một số cách sau đây.