Dịch vụ 3G ở Việt Nam còn rất hạn chế

Ông Bàng cho rằng “dịch vụ 3G ở Việt Nam hiện mới chỉ được một làn xe trong khi cơ sở hạ tầng mạng cho phép triển khai đến 12 làn xe. Chúng ta chưa có được dịch vụ 3G nào thật sự cao cấp”. Nguyên nhân là do mặt bằng chung về ứng dụng thanh toán qua di động ở nước ta còn rất thấp, không đồng đều, khả năng bảo mật và niềm tin của người dùng chưa cao…

Theo ông Bàng, Việt Nam muốn phát triển ứng dụng 3G cần phải có sự đóng góp chung của cả xã hội, đặc biệt là các nhà phát triển ứng dụng và doanh nghiệp kinh doanh nội dung số, chứ không phải chỉ riêng nhà mạng.

Theo ĐỨC THIỆN (VNN)