Để không bị ăn cắp thông tin trên smartphone

Để không bị ăn cắp thông tin trên smartphone ảnh 1
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn chỉ việc nhấn Scan để bắt đầu, chờ một lát để kết quả được trả về. Lúc này nó sẽ liệt kê toàn bộ chương trình đáng ngờ có thể lấy cắp thông tin của bạn và chia ra theo từng mục khác nhau như Leak identity info (rò rỉ thông tin cá nhân), Collect location (thu thập vị trí), Send sms on ad click (tự động gửi tin nhắn khi nhấn vào quảng cáo)…, người dùng chỉ việc nhấn vào biểu tượng dấu x để gỡ cài đặt.