Danh sách những dữ liệu mà bạn đang bị thu thập

Mới đây, trang Visual Capitalist/Security Baron đã cung cấp danh sách những dữ liệu mà các hãng công nghệ đang thu thập dựa vào chính sách riêng tư của họ.

Danh sách những dữ liệu mà bạn đang bị thu thập ảnh 1
Danh sách những dữ liệu mà bạn đang bị thu thập ảnh 2
Danh sách những dữ liệu mà bạn đang bị thu thập ảnh 3
Danh sách những dữ liệu mà bạn đang bị thu thập ảnh 4