Danh sách các ứng dụng và trò chơi tốt nhất năm 2016

Dưới đây là một số ứng dụng tốt nhất mà bạn có thể trải nghiệm thử:

• Ứng dụng tốt nhất: Houzz, World Around Me
• Ứng dụng gia đình tốt nhất: Thinkrolls 2
• Trò chơi hay nhất: Clash Royale, Pokemon Shuffle Mobile
Sáng tạo nhất: NYT VR
• Sử dụng tốt thiết kế Material Design: Robinhood
• Sử dụng tốt nhất các dịch vụ Google: Table Tennis Touch
• Startup nổi bật nhất: Hopper

 

Đọc thêm