Đăng nhập nhiều tài khoản trên Messenger

Bằng cách này người dùng sẽ không cần phải thoát ra rồi đăng nhập lại nhiều lần khi muốn chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản. Để sử dụng, bạn cần nâng cấp Messenger lên phiên bản mới nhất, sau đó vào phần Settings > Accounts rồi nhập vào các tài khoản mới.

Đọc thêm