Đăng nhập nhanh nhiều tài khoản Facebook không cần mật khẩu

Vừa qua, trên News Feed của một số người dùng đã xuất hiện thông báo về tính năng Remember Password (ghi nhớ mật khẩu), cho phép bạn đăng nhập nhanh và chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản bằng cách nhấp vào ảnh đại diện thay vì gõ mật khẩu.

Remember Password cho phép đăng nhập nhanh tài khoản Facebook. Ảnh: MH

Nếu đồng ý sử dụng, bạn chỉ cần nhấp vào nút OK hoặc Not Now để kích hoạt vào lần sau. Tính năng này tương tự như tùy chọn 4-digit (nhập bốn chữ số để đăng nhập nhanh tài khoản Facebook trên smartphone).

Dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa nhiều tài khoản. Ảnh: MH

Mỗi khi đăng xuất, bạn sẽ thấy xuất hiện ảnh đại diện của các tài khoản đã đăng nhập trước đó. Người dùng chỉ cần nhấp vào ảnh đại diện để đăng nhập Facebook, tuy nhiên nếu muốn bảo mật hơn, bạn nên rê chuột lên bức ảnh rồi nhấn vào dấu “x”.

 

Đọc thêm