Đa số trẻ em đều giấu nhẹm những việc làm trên Internet

Theo khảo sát mới nhất từ Kaspersky thì 30% trẻ em thừa nhận không chỉ giấu nhẹm về hoạt động online bị ngăn cấm mà còn tìm cách qua mặt sự kiểm soát của cha mẹ, bằng cách sử dụng mật khẩu, lên mạng khi cha mẹ không có nhà, xóa lịch sử lướt web.

Tải ứng dụng đọc báo Kỷ Nguyên Số tại https://goo.gl/mJ6jxX - #kynguyenso

Trong khi đó, nhiều đứa trẻ cho biết chúng chẳng làm gì để qua mặt phần mềm kiểm soát của cha mẹ. 75% thấy có ích hơn nếu cha mẹ nói với chúng về các mối đe dọa mạng.

Đa số trẻ em đều giấu nhẹm những việc làm trên Internet ảnh 1

14% sử dụng chương trình đặc biệt để ẩn ứng dụng đã mở.

Các bậc cha mẹ nên:

- Tìm hiểu nhiều về mối đe dọa trực tuyến, tăng cường nhận thức về mạng và xây dựng lòng tin ở con trẻ.

- Hãy để cho bọn trẻ biết rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bạn cũng luôn lắng nghe, ủng hộ và giúp đỡ.