Cúp vàng CNTT-TT 2009 được trao cho 4 sản phẩm

Đây là giải thưởng dành cho sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT đã được ứng dụng và đạt hiệu quả cụ thể. Hội đồng bình xét Cup vàng gồm Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương và các Hiệp hội liên quan.

Cúp vàng CNTT-TT 2009 được trao cho 4 sản phẩm ảnh 1

Trong lĩnh vực Giải pháp, sản phẩm cấp ngành ứng dụng hiệu quả nhất, giải nhất thuộc về Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.Net 2009 của Công ty cổ phần MISA.

Lĩnh vực Phần mềm đóng gói - Phần mềm thương phẩm xuất sắc chứng kiến sự "lên ngôi" của Giải pháp Quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff (Công ty Tinh Vân).

Trong khi đó, máy tính thương hiệu Việt xuất sắc được trao cho máy tính CMS còn Cup vàng cho sản phẩm thương mại điện tử xuất sắc được dành cho Cổng thương mại điện tử quốc gia ECVN thuộc Trung tâm phát triển TMĐT - Bộ Công thương.

Lê Nguyên