Cortana của Microsoft sẽ cập bến Android và iOS

Theo một báo cáo mới từ Reuters, dự án "Einstein" của Microsoft đã sẵn sàng để đem nàng trợ lý Cortana lên các nền tảng khác như một ứng dụng độc lập. Hiện nay, Cortana chỉ mới là phiên bản thử nghiệm trên Windows Phone 8.1  và Windows 10, tuy nhiên nó sẽ được triển khai trên toàn thế giới vào cuối năm 2015.

Cortana của Microsoft sẽ cập bến Android và iOS ảnh 1

Trở lại vào năm 2014, khi so sánh kiểm tra các “nàng trợ lý” Siri của Apple, Google Now của Google, và Cortana của Microsoft trong một cuộc ứng biến, đã chỉ ra rõ ràng dù Cortana chỉ mới ở phiên bản thử nghiệm, tuy nhiên nó được đánh giá có nhiều tiềm năng hơn cả Google Now và Siri hợp lại.

Việc phát triển một ứng dụng trợ lý thông minh ra các hệ điều hành độc lập được xem là một bướt đi mới mẻ của Microsoft. Bởi có thể xem, việc nếu thành công trong việc đưa Cortana ra ngoài hệ điều hành Windows, có thể những ứng dụng độc quyền trên Windows cũng sẽ được triển khai để mang đến cho Android và iOS những ứng dụng hấp dẫn mà trước nay chỉ có trên Windows.