Công nghệ chủ chốt giúp phát hiện các mối đe dọa

Chương trình xác định ba lĩnh vực ưu tiên: An ninh quốc gia, cơ sở hạ tầng quan trọng và “quốc gia thông minh”. Chương trình tài trợ đặc biệt quan tâm đến các dự án nghiên cứu nhằm kiểm tra các lĩnh vực công nghệ chủ chốt bao gồm: phát hiện các mối đe dọa, phân tích, phòng thủ và bảo vệ hệ thống IoT, và bảo mật theo thiết kế cũng như kiểm tra các công nghệ mới nổi.

Singapore đầu tư vào dự án nghiên cứu an ninh mạng mới của Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab đã làm việc với NUS để phát triển dự án nghiên cứu với tựa đề "Phân bổ nguồn gốc phần mềm độc hại thông qua phân tích tính năng đa chiều", tạo các giải pháp tự động giúp các nhà phân tích và nhóm phản hồi an ninh mạng hiểu được các điểm tương đồng trong phần mềm độc hại được sử dụng trên các cuộc tấn công mạng hiệu quả hơn và xác định rõ hơn những kẻ tấn công một cách nhanh chóng.

Thực tiễn hiện tại giữa các chuyên gia bảo mật là dựa vào lịch sử của các cuộc tấn công phần mềm độc hại để xác định nguồn gốc có thể có của các tác nhân đe dọa. 

Các chuyên gia an ninh mạng thường thu thập bằng chứng sau các cuộc tấn công mạng, giống như nghiên cứu APT đối với cổ sinh vật học, nơi các nhà phân tích phần mềm độc hại đào sâu và thu thập các đồ tạo phần mềm độc hại, lập bản đồ, phân tích các cuộc tấn công và theo dõi các hacker để khám phá và tìm ra.

Singapore là một trong những quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà Kaspersky Lab đã và đang làm việc rất chặt chẽ về an ninh mạng.

Đọc thêm